Baby Names and Name Generators
Start over

Names That Rhyme With YnaWhat Does Yna Mean?

"Yna \yn-na\ as a girl's name is a variant of Ina. See for origin and meaning of Yna.

The baby name Yna sounds like Una, Ena, Ana, Yana and Yona. Other similar baby names are Mina, Lina, Dina, Ynez, Ynes, Unah, Oona, Inah, Lena, Aina, Lana, Lyna, Vina, Anna, Ania, Ann, Oni, Nona, Nina, Nana, Hana, Anh, Tona, Tina, Iana, Bea, Bena, Bina, Buna, Rina, Dana, Dea, Dena, Dyna, Dona, Tea, Duna, Eena, Gina, Gena, Euna, Fina, Gana, Gia, Jena, Iona, Rena, Jana, Jina, Kena, Kia, Kina, Lia, Lea, Lona, Luna, Mia, Mea, Mena, Mona, Muna, Nia, Nya, Nea, Nyna, Nena, Noa, Pia, Rana, Ria, Rea, Rona, Byna, Sana, Sina, Sena, Tana, Tia, Tena, Vana, Vyna, Vena, Wina, Zyna, Zina, Zena, Xia, Xena, Yann, Yoana, Yanna, Yonah, Jona, Zana, Zea, Zia and Zona."
What Does Yna Mean?
"Yna \yn-na\ as a girl's name is a variant of Ina. See for origin and meaning of Yna.

The baby name Yna sounds like Una, Ena, Ana, Yana and Yona. Other similar baby names are Mina, Lina, Dina, Ynez, Ynes, Unah, Oona, Inah, Lena, Aina, Lana, Lyna, Vina, Anna, Ania, Ann, Oni, Nona, Nina, Nana, Hana, Anh, Tona, Tina, Iana, Bea, Bena, Bina, Buna, Rina, Dana, Dea, Dena, Dyna, Dona, Tea, Duna, Eena, Gina, Gena, Euna, Fina, Gana, Gia, Jena, Iona, Rena, Jana, Jina, Kena, Kia, Kina, Lia, Lea, Lona, Luna, Mia, Mea, Mena, Mona, Muna, Nia, Nya, Nea, Nyna, Nena, Noa, Pia, Rana, Ria, Rea, Rona, Byna, Sana, Sina, Sena, Tana, Tia, Tena, Vana, Vyna, Vena, Wina, Zyna, Zina, Zena, Xia, Xena, Yann, Yoana, Yanna, Yonah, Jona, Zana, Zea, Zia and Zona."