Baby Names and Name Generators
Start over

Names That Rhyme With Jagadis


Rhymes with Jagadis


What Does Jagadis Mean?

"Jagadis \j(a)-ga-dis\ as a boy's name.

The baby name Jagadis sounds like Egidius, Agathias, Agathos, Agathius and Agathios. Other similar baby names are Caddis and Gaddis."

What Does Jagadis Mean?
"Jagadis \j(a)-ga-dis\ as a boy's name.

The baby name Jagadis sounds like Egidius, Agathias, Agathos, Agathius and Agathios. Other similar baby names are Caddis and Gaddis."